ŞEYH ŞAMİLİN SÖZLERİ

Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm!

Vatan İsti
lacılarına İsyan Edenlerin Kirik Utangaç Hali, Benim için, İbadetle Olanların Sert Ve Dik Tavırlarından İyidir.

Ey ALLAHn Makbul Kulları! Ey Vatan Dağlarının Emsalsız Ziyneti Şerefli Muhafızlar! Bu Vatan sizindir, sizin Olacaktır...

Çarlar Ölecektir, Petrollarınız, Ve Katerınalarınız Gibi Nikola'da Gözleri Arkasında Gidecektir... Fakat Kafkasya Mutlaka Kurtulacak Hür Ve Mesut Olacaktir. Allah, Hak Ve Vatan Uğrunda Çarpışanlara Yardımcı Olsun...

Ölümü Sevgili Gibi Kucaklayan Ve Şehitliği Susayan İnsanlara, Esaret Teklif Etmek Çok Boş Ve Gülünçtür...

Düşmana Karşı Diri Kedi, Ölmüş Aslandan iyidir.

Vatanin Kurtuluşu Ve istiklal Yolunda Cehd Ve Cenk Gereklidir.

Hürriyetimiz, Zulüm Ve Kahrin Döktüğü Kanlarla Kazanılacaktır.

Bizden Torunlarımıza Kalacak En büyük Miras, Hürriyet Uğrunda Savaşmak, Hakkı Yayma Uğrunda Can Vermek Olacaktır. Torunlarımız Hürriyet Ve istiklal Uğruna Yapılan Savaşların Kuyruğu değil, Başı Olmalıdır.

Savaşımız, Çarların, Ruhani reislerin Ve Eşkiyaların Milletimizden Gaspettikleri Haklarını iade için Sonuna Kadar Devam Edecektir...

Müslümanlık Esasına Göre Kurulan idare Teşkilatı ile Diktatölrlük BağdaŞamaz.

Ben Müslümanım, Müslüman Olanlar Kendilerini Esarete Almak İsteyen Zorba Rejimlerle Çarpışmak Mecburiyetindedir.

Maddi Silahlar Yalnız Başına Hbir e Yaramazlar...

Müslümanlığı Ve Vatanınızı Kurtarmak istiyorsanız Bir Tek Yolu Vardır. Düşmanlarınızın Ellerindeki öldürücü Silahları Aleyhinizde Kullanmasına izin Vermeyiniz.

Müslümanlar Zulme Dayanan Bir Devletin Esiri Olamaz. Zulüm Sistemi ile Teşkilatlanan Çarlık Rusya'sı da Zulümden VazgeÇmelİ Ya Baş Eğmeli Yada Ortadan Kalkmalıdır.

Çarı Büyük Görenler Allah'a Şirk Koşan Kafirlerden Farksızdır.

Bir Naibe Gönül Bağlarken Onda Keramet Aramayınız. Sadece Şeriata Saygı Beslediğini Ve Hak Yolunda Yürüdüğünü Görmek Yeterlidir.

Kafkasyalılar! Senelerden Beri Göğüslemeye Çalıştığımız En Vahim An Gelip Çatmıştır. Yapabileceğimiz Tek Düşmanla Fasılasız ve Amansız Çarpışmaktır. Bugüne Kadar Harp Etmek Şeref Ve Vatan Borcu idi. Fakat Bugün Hepimizin üstüne Farz Olmuştur. Kafkasya‘nın Hürriyeti için Son Kurşununa Son Kılıcına Ve Sağlam Kalan Son Bileğe Kadar döğüşmeyen Kafırdır. Küfrün Ve Hiyanetin Cezası Merhametsizce Ve Derhal ölümdür....

Ölüm Bizi Allah'ımıza KavuŞturan En Ulvi Hadisedir. Dünyaya Geldik Onun Eserlerini Gördük , Onun Emirlerindeki İsabete İnandık, Onun Eserlerine Gönlümüzden Vurulduk. Şimdide Sevine Sevine Ona Kavuşmayı Özlemeliyiz. ölüm Kafirler için Bir Azap Bir ızdıraptı. Müslümanlar için Bir Sürur Ve Sadet Olmalıdır.

Şehitlerin Ruhları Yeşil Kuş Kanatları İçinde Allah'a Kavuşur.

Vataniniz için öldürününüz Şehit Olunuz.

Milletim, Siz Allah'a Karşı Çok Günahlarla Suçlusunuz. Siz Dini Ölüme Mahkum Ediyorsunuz. Namazlarınız Oruçlarınız Nafiledir. Dualarınız Allah İle Bir İstihzadır. İbadetleriniz O'nu Oyalamak Arzusundan Başka Bir Şey Değildir. Evet, Namaz Kılın, Oruç Tutun, Fakat Unutmayınız Ki En Büyük İbadet Gazavattır. Ruslar Topraklarımızı çüğniyorlar, Ben Size Ancak Kurtuluşun Savaşta Olduğunu Söylüyorum. Ruslara ÖLÜM!!!...

Bundan Sonra Onların Mukadderatı çizilmtir, Onları Yok Edeceğiz, H Bir Kimseye Müsamaha Etmeyeceğiz. Bütün Kafkasya'nın Irmakları Gölleri Ancak Onların Kanları İle Boyandığı Zaman Kurtulmuş Olacağız.

Ey Dağıstan Ve Çeçenistan Milletleri! Dinleyiniz Beni... Ben Sizleri Para Ve Menfaat için Bu Savaşlara Sürüklemedim. Bu Allahn Emridir. Toprağımızı Hürriyetimize Kavuşturmak ülkümüzdür. Bu Emre İtaat Ediniz. H Birimiz Kamasını Kınına Sokmasın. Parolamız Ölünceye Kadar Savaş Olmalıdır.

Gönüllerden Kibiri Çıkarmak Yüce Dağları İğne İle Kazımaktan Daha Zordur.

                                                          

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !